Milieu

APS Mediamanagement kent een actief beleid gericht op het bewust omgaan met medemens en milieu. Duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, en CO2 reductie zijn begrippen die bepalend zijn binnen de keuzes van onze onderneming.

Wij laten ons ook voortdurend informeren over nieuwe energie besparende mogelijkheden en bewaken in onze productieketens het cradle to cradle principe. Producten en halffabricaten worden volgens een levenscyclusanalyse (LCA) zoveel mogelijk in andere producten hergebruikt. Het minder belastend maken van een product bestaat uit het kiezen van schonere grondstoffen, het zuiniger maken in het gebruik en het optimaliseren voor recycling. APS Mediamanagement werkt met toeleveranciers die in de productieketen een toetsbaar milieu c.q. MVO protocol kennen.

Aangezien in de CO-2 meting transport een wezenlijk bestanddeel inneemt, hebben wij uit oogpunt van efficiency en minder milieu belasting, al het externe transport ondergebracht bij één transporteur. Door clustering worden geen onnodige kilometers gereden.

Goede doelen

Vanuit het besef dat maatschappelijke verantwoordelijkheid verder gaat dan interne protocollen of certificaten, ondersteunt APS Mediamanagement regelmatig charitatieve instellingen en initiatieven. Wij doen dit direct dan wel indirect in de vorm van belangeloos vormgeven, printen en drukken van promotiematerialen.
Ook worden goede doelen ondersteund met een financiële bijdrage. Bekende namen zijn o.a. CliniClowns en World Animal Protection.

Contact